Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Rugpjūčio – rugsėjo mėn. parapijoje

Rugpjūčio 14 d. (antradienį) į rugpjūčio 15 d. (trečiadienį) Švč. Sakramento adoracija bažnyčioje visą parą. Pradžia rugpjūčio 14 d. 8:00 val. Pabaiga rugpjūčio 15 d. 8:00 val.

Rugpjūčio 15 d. trečiadienį – Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į dangų. (ŽOLINĖ). Šv. Mišios vyks sekmadienių tvarka. Visose Mišiose bus šventinami derliaus vaisiai, gėlės ir žolynai.

Rugpjūčio 26 d. (sekmadienį) – Padėka už laisvę. 9 val. piligrimų eisena iš Tytuvėnų į Šiluvą; 12 val. Šv. Mišios Šiluvoje.

Rugsėjo 1 d. – mokslo metų pradžia. Meldžiamės už mokytojus, ir moksleivius.

Rugsėjo 7-16 dienomis atlaidai Šiluvoje.

Rugsėjo 7-8-9 d. – tarptautinis piligriminis žygis iš Kryžių kalno į Šiluvą.

Rugsėjo 14 d. (penktadienį) į rugsėjo 15 d. (šeštadienį) Eucharistinė Adoracijos Naktis (EAN).

Rugsėjo 22-23 dienomis Popiežius Lietuvoje.

Rugsėjo 23 d. sekmadienį mūsų bažnyčioje nėra Šv. Mišių ir nėra patarnavimų. Esate visi kviečiami vykti į Kauną ir kartu su popiežiumi švęsti Eucharistiją.

Esate visi laukiami.