Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Rugsėjo mėnuo parapijoje

Rugsėjo 6-7-8 d. – tarptautinis piligriminis žygis iš Kryžių kalno į Šiluvą.

Rugsėjo 14 d. (šeštadienį) į rugsėjo 15 d. (sekmadienį) Eucharistinė Adoracijos Naktis. (42-oji EAN).

Rugsėjo 7 d. 16 val. koncertas.

Rugsėjo 22 d. sekmadienį kunigas Jordanas švenčia savo amžiaus 60-ies metų jubiliejų. Padėkos Šv. Mišios 12:30 val.

Rugsėjo 29 d. – sekmadienį 12:30 val. automobilių šventinimas.  Meldžiamės už vairuotojus ir keliuose žuvusius.

Esate laukiami.