Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Sausio mėnuo parapijoje

Sausio 1 d. Švč. M. Marija – Dievo Gimdytoja.

Šv. Mišios aukojamos: 9:30, 11:00, 12:30 ir 18:00 val.

Sausio 6 d. Viešpaties Apsireiškimas (Trys Karaliai). Šv. Mišios aukojamos 8:00; 9:30; 11:00 ir 18:00 val.

Sausio 12 d. sekmadienį 12:30 val. (sumos) Šv. Mišių nebus.

Sausio 12 d. 12 val. Šiaulių arenoje vyks Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė.

Sausio 13 d. 18:30 val. koncertas.

Sausio 18-25 d. maldų už krikščionių vienybę aštuondienis.

Sausio 19 d. Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena.

Sausio 22 d. 18:30 val. kviečiame vyrus bendrai maldai. Šv. Mišios ir susitikimas su Šv. Raštu vyrams. „ Būti vyru ir tapti vyru pagal Dievo planą“.

Sausio 26 d. Dievo Žodžio sekmadienis.

Parapijoje steigiama stalo teniso žaidimo grupės.( vaikų, jaunimo, suaugusiųjų). Registruokitės zakristijoje arba klebonijos raštinėje.

Esate laukiami!