Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Septintoji Eucharistinė adoracijos naktis iš lapkričio 22-osios į 23-ąją

KVIEČIAME Į EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ
atsiteisimo intencija 2013 m. iš lapkričio 22-osios į 23-ąją
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje
(Šiauliai, Gegužių g. 57)
„Apreiškimu Dievas mums pats save atskleidžia, apie save kalba ir mums atsiveria“
(Pop. Benediktas XVI, 2012-10-17)“.

P R O G R A M A

20.00 – 21.00 KRYŽIAUS KELIO APMĄSTYMAS „EIME!“.
GIEDA „SANDOROS“ PROGIMNAZIJOS
LITURGINIS MOKSLEIVIŲ CHORAS,
VAD. ROLANDA KALAKAUSKIENĖ.
21.00 ŠV. MIŠIOS ŠVENČIAUSIOSIOS JĖZAUS ŠIRDIES GARBEI
SU VAKARINE VALANDŲ LITURGIJA.
VADOVAUJA IR HOMILIJĄ SAKO ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS
VYSKUPAS J. E. EUGENIJUS BARTULIS.
GIEDA „SANDOROS“ PROGIMNAZIJOS
LITURGINIS MOKSLEIVIŲ CHORAS,
VAD. ROLANDA KALAKAUSKIENĖ.
22.00 – 23.00 ADORACIJA TYLOJE.
23.00 – 24.00 DŽIAUGSMO SLĖPINIAI.
GIEDA JONIŠKIO ŠV. MARTINJONO JAUNIMO CHORAS,
VAD. EDITA ŽARKAUSKAITĖ.
0.00 ŠV. MIŠIOS NEKALČIAUSIOSIOS MARIJOS ŠIRDIES GARBEI
SU NAKTINE VALANDŲ LITURGIJA.
VADOVAUJA IR HOMILIJĄ SAKO
JONIŠKIO ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ
BAŽNYČIOS KUN. KLEBONAS DEK. EDUARDAS SEMAŠKA.
GIEDA JONIŠKIO BAŽNYČIOS CHORAS,
VAD. ALVYDAS KISELIAUSKAS.
1.00 – 2.00 ŠVIESOS SLĖPINIAI.
VAD. BARBOROS ŽAGARIETĖS MALDOS GRUPELĖ,
ATS. STASĖ MARCINKIENĖ.
2.00 – 3.00 KANČIOS SLĖPINIAI.
VAD. ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO BAŽNYČIOS MARIJOS LEGIONAS,
ATS. IEVA GALDIKIENĖ.
3.00 – 4.00 GARBĖS SLĖPINIAI.
VAD. LAISVA IR VIKTORAS JANKAUSKAI.
4.00 – 5.00 MARIJOS VALANDOS.
GIEDA ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO BAŽNYČIOS CHORAS,
VAD. MINDAUGAS ŽALALIS.
5.00 ŠV. MIŠIOS ŠVENČIAUSIOSIOS TREJYBĖS GARBEI
SU RYTMETINE VALANDŲ LITURGIJA.
VADOVAUJA IR HOMILIJĄ SAKO KUN. KLEBONAS MONS. VYTAUTAS KADYS.
GIEDA ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO BAŽNYČIOS CHORAS,
VAD. MINDAUGAS ŽALALIS.

Patariame atsinešti „Liturginį maldyną“, rožančių.  
Kas negalėsite dalyvauti šioje naktinėje Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje,
kviečiame pagal galimybes melstis namuose bei solidarizuotis maldai savo parapijose.

Pasiteiravimui: telef.: 8-41-500010; 8 663 55203.

Internete: http://www.mmarijosparapija.lt/; nuoroda: Eucharistinė adoracijos naktis.
Susisiekimas: iš stotelės „Autobusų stotis“ vykti iki stotelės „Bažnyčia“ autobusais:
6, 12, 17, 21, 24, 25, 29 (bilieto kaina = 1,80 Lt) ir maršrutiniais taksi: 36, 42, 47, 51, 54, 55, 59 (bilieto kaina = 2,00 Lt).

Kita planuojama  Eucharistinė adoracijos naktis (EAN) Naujųjų Metų  Naktį

(2013 m. gruodžio 31 d. – 2014 m. sausio 1 d.).

Kviečia                                                 Laimina

kleb. mons. Vytautas Kadys             Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis