Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Šiaulių Dainų progimnazijos bendruomenė naujus mokslo metus pradėjo iškilmingomis Šv. Mišiomis

Taip pat nesivadinkite mokytojais, nes jūsų vienintelis Mokytojas yra Kristus… Mt 23,10

2022 m. rugpjūčio 28 d. Šiaulių Dainų progimnazijos bendruomenė dalyvavo Šv. Mišiose Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo banyčioje. Šv. Mišias aukojo klebonas Gintaras Jonikas. Prieš Šv. Mišias grojant maršui aštuntos klasės mokinys Arnas Šidlauskas įnešė Dainų progimnazijos vėliavą. Klebonas Gintaras Jonikas mokė gerbti kiekvieną žmogų, mylėti savo Tėvynę Lietuvą, būti drąsiems, sąžiningiems, tikintiems bei siekti amžinųjų vertybių. Dainų progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė pasveikino progimnazijos bendruomenę, visiems mokiniams linkėjo sėkmės, ryžto, gerų rezultatų, ištvermės. Po Šv. Mišių visus pradžiugino nuostabiais kūriniais Šiaulių Dainų progimnazijos varinių pučiamųjų instrumentų orkestras ,,Dainai“ (vadovas Anatolijus Kavaliauskis). Orkestras atliko išskirtinį kūrinį – Evelin Glennie ,,Alittle prayer“ (solistė 8c kl. mokinė Paula Caltabellotta). Dėkojame visiems mokiniams, tėveliams, mokytojams už bendrystės džiaugsmą.

Palaimintų 45-tųjų mokslo metų Šiaulių Dainų progimnazijai!

Informacija parengė tikybos mokytoja Laisva Jankauskienė.

Nuotraukos: www.dainai.lt

Daugiau nuotraukų čia