Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Šiaulių Dainų progimnazijos mokiniai XXI tarptautiniame piligriminiame žygyje į Šiluvą

,,Lietuvos jaunime! Atidarykite duris Kristui! Būkite pirmieji šaukliai naujosios evangelizacijos! Kristus pažįsta žmogaus širdį, pažįsta kiekvieno jūsų širdį. Kristus jus pažįsta ir myli. Kristus nori, kad jūs būtumėte laimingi!“ / Šv. popiežius Jonas Paulius II

2023 m. rugsėjo 9 dieną Šiaulių Dainų progimnazijos ištvermingiausi 5-8 kl. mokiniai drauge su tikybos mokytoja Laisva Jankauskiene, palaiminti klebono Gintaro Joniko, nuo Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios pradėjo Jo Ekscelencijos Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio organizuotą XXI tarptautinį piligriminį žygį į Šiluvą. Žygis buvo skirtas pažymėti Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II 30-tąsias viešnagės Lietuvoje metines. Šiluvoje piligrimus pasitiko kardinolas Sigitas Tamkevičius, vyskupai ir kunigai. Visiems įsiminė eisena su giesmėmis, dainomis, naujos pažintys, komandinė dvasia. Dalyvius vienijo bendrystė, malda ir džiaugsmas.

Dėkojame šauniems mokiniams už aktyvų dalyvavimą, o jų tėveliams – už supratimą ir palaikymą.

,,Marija tepadeda jums sekti Jėzumi kiekvieną gyvenimo akimirką, pajusti, kad patys esate Bažnyčia, ir būti gyvais Bažnyčios nariais!“ / Šv. popiežius Jonas Paulius II.

Dainų progimnazijos informacija dainai.lt