Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Šiaulių vyskupija Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaiduose

Penktadienį Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaiduose Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir Šiaulių vyskupijos kunigai.

Giedojo Šiaulių katedros Choras Džiaugsmas.

Nuotraukos: Leono Nekrašo.