Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Šiaulių vyskupijai – 25!

Gegužės 29 d. (sekmadienį) – jubiliejinė Šiaulių vyskupo ir vyskupijos šventė “Šiaulių vyskupijai – 25”.

1997 m. gegužės 28 d. popiežiaus Jono Pauliaus II dekretu įsteigta Šiaulių vyskupija.

1997 m. birželio 29 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje 48-erių metų kun. Eugenijus Bartulis buvo konsekruotas vyskupu, o liepos 13 d. įvyko iškilmingas pirmojo Šiaulių vyskupo įžengimas į Šiaulių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedrą.

Į šventę kviečia JE vyskupas Eugenijus Bartulis.

Šventės programa: