Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio 45-erių metų kunigystės jubiliejus

2021 m. gegužės 30 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis minėjo 45-erių metų kunigystės jubiliejų.

Nuoširdžiai sveikiname ir kviečiame paskaityti interviu su Vyskupu PASLAPTINGAS VIEŠPATIES KVIETIMAS

Šaltinis: www.skrastas.lt