Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Šiaulių vyskupo JE Eugenijaus Bartulio sveikinimas

Mieli ir brangūs parapijiečiai,

Jūs „užgimėt“ penkeriais metais ankščiau nei buvo įkurta Šiaulių vyskupija.

Džiaugiuosi, kad jau 25-erius metus keliaujame kartu, užtariant šventajam Popiežiui Jonui Pauliui II, įkūrusiam mūsų vyskupiją.

Dažnai lankausi jūsų mieloje bažnyčioje. Ji man be galo brangi, nes tai – mano svajonių bažnyčia, kurioje Mergelė Marija iš didžiojo altoriaus motinišku žvilgsniu žvelgia į mus visus ir veda mus šventumo keliu. Galilėjos Kanos vestuvėse Marija pasakė tarnams: „Darykite, ką tik Jis jums lieps“ (Jn 2,5).

Mieli parapijiečiai, tegul šie Mergelės Marijos žodžiai būna kelrodė žvaigždė jūsų gyvenimo kelionėje į Tėvo namus.

Telaimina jus Dievas, tegloboja Mergelė Marija.

Nuoširdžiai jus visus laiminantis Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.