Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Skelbimai

Gruodžio 3 d., sekmadienis, Advento pradžia. Šventinami kalėdaičiai.
Po sumos 13:30 – koncertas.

Gruodžio 9 d. – šeštadienį – susitaikinimo pamaldos. Pradžia 16 val.

Gruodžio 10 d. – sekmadienį – Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo atlaidai. Procesija prieš sumą.