Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Skelbimai

Kovo 6 d. Pelenų trečiadienis. Gavėnios pradžia. Iškilmingos Pelenų trečiadienio Šv. Mišios 11 val.

Gavėnioje kryžiaus kelias einamas penktadieniais 17:30 ir sekmadieniais 12 val. Graudūs verksmai giedami sumos metu.

Kovo 8 d. į kovo 9 d. – EAN- Eucharistinė adoracijos naktis.

Susitaikinimo pamaldos vyks kovo 30 d., šeštadienį, nuo 16 val.

Verbų sekmadienis balandžio 14 d.

Didysis Velykinis Tridienis balandžio 18-19-20 d.

Velykos Viešpaties Prisikėlimas-balandžio 21 d.

Balandžio 22 d. 13:30 koncertas.