Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Spalio mėn. parapijoje – pirmoji savaitė

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo. Rožinio pamaldos visą mėnesį vyks kaip visada, kasdien, prieš vakaro šv. Mišias, 17:30 val.

Spalio 1 d., sekmadienis Šv. Angelai Sargai. Melsimės už policijos pareigūnus, visus kelių eismo dalyvius.
8 val. – Šv. Mišios į Dieviškąjį Gailestingumą.
Pirmasis mėnesio sekmadienis –  Sumos šv. Mišių metu atliekama Švč. Sakramento garbinimo procesija.
Po 12:30 val. Sumos šv. Mišių aikštelėse prie bažnyčios bus laiminami vairuotojai ir šventinamos transporto priemonės.

Spalio 2 d., pirmadienis. 18 val. Šv. Mišios į arkangelą Mykolą.

Spalio 3 d., antraidenis. 18 val. Šv. Mišios į Šv. Antaną.

Spalio 4 dieną, trečiadienį, PASAULIO VAIKŲ ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJOS DIENA, kviečiame visus vaikus dalyvauti Švč. Sakramento adoracijoje! Pradžia 15 val. Esate laukiami!

Spalio 4 d., trečiadienis Šv. Pranciškus Asyžietis, vienuolis. Šv. Pranciškus Asyžietis, vienuolis, katalikų šventasis, įkūręs Mažesniųjų brolių ordiną (labiau žinomas kaip pranciškonų ordinas) bei prisidėjęs prie Šv. Klaros Neturtėlių seserų ordino įkūrimo. Yra Italijos, katalikybės plėtros, prekybininkų, o labiausiai žinomas kaip gyvūnų ir gamtosaugos globėjas.
17.30 val. pievelėje prie bažnyčios augintinių ir jų šeimininkų palaiminimas.
18 val. Šv. Mišios į Šv. Paulių II-ąjį. Taip pat melsimės už visų augintinių, gyvūnų globėjus.

Spalio 5 d., ketvirtadienis Šv. Faustina Kovalska, vienuolė. Šv. Faustina Kovalska gimė 1905 m. Lenkijoje, prie Lodzės, mirė 1938 m. Krokuvoje. Viena žymiausių XX a. mistikių. Dievo Motinos Gailestingumo vienuolijos sesuo, regėtoja, Dievo Gailestingumo apaštalė. 1929 m. ir 1933–1936 m. gyveno Vilniuje, kur jos prašymu pagal jos regėjimus nutapytas pirmasis Dievo Gailestingumo paveikslas. Popiežius Jonas Paulius II 2000 m. balandžio 30 d. ją paskelbė šventąja.
18 val. Šv. Mišios į Šv. Juozapą.
Lietuvos pedagogo, chorvedžio, vargonininko Stasio Žalalio 10- tosios mirties metinės.
Po Šv. Mišių „Bičiulių choro” koncertas, vedėjas aktorius Vladas Baranauskas.

Spalio 6 d., penktadienis.
8 val. Šv. Mišios į Palaimintąjį Teofilių Matulionį.
18 val. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus širdį.

Spalio 7 d., šeštadienis – Rožinio Švč. Mergelė Marija.
10 val. Šv. Mišios už aukotojų mirusiuosius.
18 val. Šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją.