Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Spalio mėnuo parapijoje

Spalinės rožinio pamaldos 17:30.

Spalio 4 d. pasaulinė vaikučių adoracijos šventė: 10 val. darželių vaikučiai ir 15 val. progimnazijų vaikučiai.

Spalio 5 d. 18:30 val. koncertas.

Spalio 6 d. 13:30 koncertas.

Spalio 9 d. 18:30 val. kviečiame vyrus bendrai maldai. Šv. Mišios ir susitikimas su Šv. Raštu vyrams. „ Būti vyru ir tapti vyru pagal Dievo planą“.

Spalio 20 d. – Pasaulinė Misijų diena. Minimos misijos ir misionieriai, renkamos aukos misijų veiklai paremti.

Spalio 22 d. Šv. Jonas Paulius II, popiežius.

Esate laukiami