Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Spalis – Misijų mėnuo

Stoti į misijos kelią – tai dėkingumo už susitikimą su Jėzumi Kristumi išraiška. Pirmieji krikščionys visus nepatogumus, nesėkmes, sunkumus pavertė misijos galimybėmis. Šiuo pandemijos laiku užuojautos misija yra neatidėliotina kovojant su klastingu pesimizmu: „Yra kaip yra, geriau nebus“. Melstis už misionierių pašaukimus – šį pašaukimą Dievas skiria visiems, tačiau įvairiais būdais.

Daugiau informacijos čia