Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Stasio Šalkauskio premija – J. E. Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui

2020-10-06 – Dvyliktoji Stasio Šalkauskio premija paskirta pagrindinės Šiaulių krašto šventovės – Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros ir visos Šiaulių vyskupijos dvasios vadovui vyskupui Eugenijui Bartuliui.

Šiaulių miesto savivaldybė, įprasmindama iškilaus šiauliečio profesoriaus, filosofo, pedagogo, VDU rektoriaus Stasio Šalkauskio atminimą, tęsdama Lietuvos kultūros fondo Šiaulių krašto tarybos ilgametę tradiciją, įsteigė jo vardo premiją už tau­tos kul­tū­ros, me­no, fi­lo­so­fi­nės ir pe­da­go­gi­nės min­ties įpras­mi­ni­mą ir plė­to­ji­mą. 

Kaip ir S. Šalkauskis, vyskupas Eugenijus Bartulis savo darbais ir veikla skelbia tikėjimo ir žinojimo harmoniją, ypač rūpinasi jaunimo dora, kultūra ir ugdymu.

Nuoširdžiai sveikiname!

Daugiau informacijos: www.siauliai.lt
Kęstučio Šalčio nuotraukos.