Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Su galinga Rožančiaus malda

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo.

Giesmė Su galinga rožančiaus malda….

SU GALINGA ROŽANČIAUS MALDA * mes ateinam visi, o Marija! * Štai krūtinėj sutirpo kančia, * o palaima dangaus vėl širdyje.
2 Su galinga Rožančiaus malda * per gyvenimą eit pasiryžtam. * Tavo vardą visur, visada, * o Marija, kartoti išdrįstam.
3 Su galinga Rožančiaus malda * prie Marijos kasdien vis keliaujam. * Karaliene Rožančiaus , sveika! * Garbės himnus giedot nepaliaujam.