Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Šv. apaštalo Jokūbo atlaidai Kurtuvėnuose

2023 liepos 23 d. mūsų klebonas kun. Gintaras aukojo šv. Mišias šv. apaštalo Jokūbo atlaiduose Kurtuvėnuose.

Video čia ir čia ir Tegul liejas tavo malonė…