Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Šv. Kryžiaus išaukštinimo šventė

Rugsėjo 14 d. 11:00 val.

Kryžių kalno vienuolyno koplyčioje
ŠV. KRYŽIAUS IŠAUKŠTINIMO ŠVENTĖ

Šv. Mišias su broliais pranciškonais aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Šiaulių vyskupijos informacija