Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Švč. Sakramento garbinimo procesija

Tegul būna garbinamas
Visų mūsų šlovinamas
Sakramentas Švenčiausias,
Dangaus valgis tikriausias.

PIRMĄJĮ mėnesio sekmadienį Sumos šv. Mišių metu atliekama Švč. Sakramento garbinimo procesija.

Kelios akimirkos: