Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Svečiai iš Asociacijos TFP: Tradicija, Šeima, Nuosavybė

Rugpjūčio 28 d., penktadienį, 11 val. mūsų bažnyčioje lankysis:

Asociacija-TFP-Tradicija, Šeima, Nuosavybė, ginanti ir propaguojanti katalikiškąsias vertybes, įvardintas organizacijos pavadinime. Ši organizacija atvyksta su Marija, Fatimos Mergele, Dievo Motina.

Kreipiamės į Mariją, Fatimos Mergelę, visus pavesdami jos globai: „Esame tikri, jog kiekvienas iš mūsų brangus tavo akyse, nes tau nesvetima jokia mūsų širdies patirtis. Saugoki mūsų gyvenimus savo glėbyje ir visus mus veski šventumo keliu.“

Po Šv. Mišių galėsime asmeniškai pasimelsti prie Fatimos Mergelės, nusipaveiksluoti ir gausime dovanų- kalendorių kitiems metams.

Nuotraukų galerija >>>