Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Svečiai mūsų parapijoje

Šiandien mus aplankė 3 kinų kunigai ir vienas jų draugas. Šie kunigai viešėdami mūsų krašte taip pat aplankė Kryžių kalną, Šiaulių Petro ir Povilo katedrą ir apžiūrėjo miestą.

Maldoje prisiminkime Kinijos katalikus, kurie yra persekiojami komunistinio rėžimo, grubiai pažeidžiamos tikinčiųjų teisės, todėl dalis kinų katalikų turi emigruoti į demokratines vertybes gerbiančias šalis.