Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Šventiniai skelbimai

Gruodžio 24 d. 22 val. Iškilmingos Kalėdų nakties Bernelių Šv. Mišios.

Gruodžio 25 d. – Kristaus gimimas (Kalėdos). Šv. Mišios 8.00, 9.30, 11.00, 12.30  ir 18.00 val.

Gruodžio 26 d. Antroji Kalėdų diena.  Šv. Steponas, Pirmasis kankinys. Šv. Mišios 8.00, 9.30, 11.00, 12:30 + 13:30 – Koncertas  ir 18.00 val.

Gruodžio 31 d. Padėkos Šv. Mišios už metus 18.00 val.

Gruodžio 31 d. Eucharistinė Adoracijos Naktis.
               20:00 val. Švč. Sakramento išstatymas Adoracijai.
               21:00 val. Šv. Mišios Švč. Jėzaus Širdies garbei.
              24:00 val. Šv. Mišios Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos garbei. Šv. Mišias koncelebruoja Jo Ekscelencija vyskupas Eugenijus Bartulis.
             2018 m. sausio 1 d. 5.00 val. Šv. Mišios Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos garbei.

2018 METAI

Sausio 1 d. Naujieji Metai. Šv. Mišios 9.30, 11.00, 12.30 ir 18.00 val.

Sausio 7 d. Viešpaties Apsireiškimas (Trys Karaliai). Šv. Mišios 8.00; 9.30; 11.00 ir 18.00 val.

Sausio 7 d. 12.00 val. Šiaulių arenoje Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė.