Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Šventiniai skelbimai

Gruodžio mėn.:

 • Gruodžio 24 d. 22 valandą Iškilmingos Bernelių Šv. Mišios.
 • Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdos.
  Šv. Mišios aukojamos 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 ir 18.00 val.
 • 26 d. Antroji Šv. Kalėdų diena.
  Šv. Steponas, Pirmasis Kankinys.
  Šv. Mišios aukojamos 8.00, 9.30, 11.00 ir 18.00 val.
 • Gruodžio 26 d. 15 val. Kalėdinės muzikos valanda. Koncertas.
 • Gruodžio 31 d. Padėkos Šv. Mišios už praėjusius metus 18.00 val.
 • Gruodžio 31 d. 18:30 val. Koncertas.
 • Gruodžio 31 d.  Eucharistinė Adoracijos Naktis.
  20.00 val. Švč. Sakramento išstatymas Adoracijai.
  21.00 val. Šv. Mišios Švč. Jėzaus Širdies garbei.
  24.00 val. Šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos, garbei ir
  padėka Dievui už praėjusius metus.
 • 2017 m. sausio 1 d. 5.00 val. Šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos, garbei.

Sausio mėn.:

 • 1 d. Naujieji Metai.
  Šv. Mišios aukojamos 9.30, 11.00, 12.30 ir 18.00 val.
 • 6 d. Trijų Karalių šventė (pagal tradiciją).
  Šv. Mišios aukojamos 8.00; 11;  17.00 ir 18.00 val.
 • 8 d. Viešpaties Apsireiškimas (Trys Karaliai .
  Šv. Mišios aukojamos 8.00; 9:30; 11;  ir 18.00 val.
 • 8 d. 12.00 val. Šiaulių arenoje vyks
  Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė:  „Pašventink juos tiesa“.

Linksmų Šv. Kalėdų ir Viešpaties laiminamų Naujųjų 2017 Metų!

Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos tarnaujančių Jums kunigų vardu,

Pagarbiai
Klebonas
kun. teol. lic. Saulius Paliūnas.