Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Šventosios Dvasios atsiuntimas – Sekminės

Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią ir atnaujinki žemės veidą. / Aleliuja.

Dangaus Karalius aukščiausias, * Išganytojas brangiausias, * atpirko mus, maloniausias…. mūsų parapijos SEKMINIŲ PROCESIJA

Sekminių iškilmės akimirkos


Ačiū procesijos dalyviams, parapijos Švč. Sakramento adoruotojoms, Šiaulių Dainų progimnazijos jaunimui, katechetei Laisvai, parapijos Sumos chorui, choro vadovui Andriui. Ačiū visiems už bendrystę ir maldą Sekminių šventėje!