Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Talka Kryžių kalne

2020 m. birželio 16 d. buvo surengta tradicinė talka Kryžių kalne. Joje dalyvavo Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos tikinčiųjų bendruomenė su klebonu Sauliumi Paliūnu.