Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Trečioji Eucharistinė adoracija visą parą nuo vasario 15-osios 8.00 val. iki vasario 16-osios 8.00 val.

KVIEČIAME Į EUCHARISTINĘ ADORACIJĄ VISĄ PARĄ
ŠIAIS TIKĖJIMO METAIS

nuo vasario 15-osios 8.00 val. iki vasario 16-osios 8.00 val.
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje,
Šiauliai, Gegužių g. 57

„Tikėjimas sako, kad tikrasis humaniškumas įmanomas tik tuomet ir tik ten,
kur žmogaus veiksmus įkvepia Dievo meilė, ir jis išreiškiamas dovanojimu,
meilės įkvėptais tarpusavio ryšiais, užuojauta, dėmesingumu ir
tarnavimu kitam žmogui.“
(Pop. Benediktas XVI, 2012.10.17)

P R O G R A M A

08.00 ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO IŠSTATYMAS ADORACIJAI.
„O DIEVIŠKOJI OSTIJA!“
08.00 – 09.00 KRYŽIAUS KELIO APMĄSTYMAS „DYKUMA“.
Vadovauja kun. Tomas Ūksas.
Intarpus groja ir gieda doc. Stasys Žalalis.
09.00 ŠV. MIŠIOS ŠVENČIAUSIOSIOS JĖZAUS ŠIRDIES GARBEI
Su Priešpietine Valandų liturgija.
Vadovauja ir homiliją sako kun. Tomas Ūksas.
Giedojimui vadovauja doc. Stasys Žalalis.
10.00 – 11.00 ADORACIJA TYLOJE.
11.00 – 12.00 DŽIAUGSMO SLĖPINIAI.
Vadovauja Parapijos Katechetai, ats.:
1. Violeta Dališanskienė, Šiaulių „Romuvos“ progimnazija;
2. Nijolė Melinienė,  Šiaulių Gytarių progimnazija.
12.00 ŠV. MIŠIOS NEKALČIAUSIOSIOS MARIJOS ŠIRDIES GARBEI
Su Dieninės Valandų liturgija.
Vadovauja ir homiliją sako mons. Vytautas Kadys,
Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios klebonas.
Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios Sumos choras,
vad. Mindaugas  Žalalis.
13.00 – 14.00 ŠVIESOS SLĖPINIAI.
Vadovauja Parapijos Marijos legionieriai,  ats. Ieva  Galdikienė.
14.00 – 16.00 SKAUSMO SLĖPINIAI.
Vadovauja Parapijos Katechetai,
ats. Laisvutė  Jankauskienė, Šiaulių Dainų progimnazija.
16.00 – 17.00 GARBĖS SLĖPINIAI.
Meldžiasi maldos grupės „Dievo Tarnaitės Barboros Žagarietės“ ir
„Nuolatiniai adouotojai“, ats. Danutė Lažinskaitė.
17.00 ŠV. MIŠIOS ŠVENČIAUSIOSIOS TREJYBĖS GARBEI
Su Vakarine Valandų liturgija.
Vadovauja ir homiliją sako kun. Feliksas Baliūnas.
Giedojimui vadovauja Gabrielė Kutelytė.
18.00 – 19.00 ADORACIJA TYLOJE.
19.00 – 20.00 GRAUDŪS VERKSMAI.
Giedos Šv. Cecilijos ansamblis, ats. Rolanda Kalakauskienė.
20.00 – 21.00 KRYŽIAUS KELIO APMĄSTYMAS „IŠGELBĖTI ŽŪSTANČIUS!“.
Vadovauja kun. Marius Dyglys, Žagarės klebonas.
Intarpus groja ir gieda Žagarės meno mokyklos sakralinis ansamblis,
vad. Irena Stripinienė.
21.00 ŠV. MIŠIOS ŠVENČIAUSIOSIOS JĖZAUS ŠIRDIES GARBEI
Su Naktine Valandų liturgija.
Vadovauja ir homiliją sako vysk. J. E. Eugenijus Bartulis,
Šiaulių vyskupijos vyskupas.
Giedos Švč. M. Marijos NP Bažnyčios Sumos choras,
vad. Mindaugas Žalalis.
22.00 – 23.00 ADORACIJA TYLOJE.
23.00 – 24.00 SKAUSMO SLĖPINIAI.
Vadovauja Šv. Elzbietos Katalikių moterų organizacija,
ats. Janina Klungevičienė.
0.00 ŠV. MIŠIOS NEKALČIAUSIOSIOS MARIJOS ŠIRDIES GARBEI
Su Aušrinės Valandų liturgija.
Vadovauja ir homiliją sako kun. Marius Dyglys, Žagarės klebonas.
Giedos Žagarės meno mokyklos sakralinis ansamblis,
vad. Irena Stripinienė.
1.00 – 4.00 KALVARIJOS KALNAI.
4.00 – 5.00 GRAUDŪS VERKSMAI.
5.00 ŠV. MIŠIOS ŠVENČIAUSIOSIOS TREJYBĖS GARBEI
Su Rytmetine Valandų liturgija.
Vadovauja ir homiliją sako mons. Vytautas Kadys,
Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios klebonas.
6.00 – 7.00 PAMALDOS EUCHARISTINIO JĖZAUS MOTINOS GARBEI.
7.00 – 8.00 PAMALDOS ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES GARBEI.
8.00 PALAIMINIMAS ŠVENČIAUSIUOJU SAKRAMENTU.
„PRIEŠ TAIP DIDĮ SAKRAMENTĄ PULKIM GALVAS LENKDAMI…“

Nuo 1.00 val. iki 8.00 val. giedos „Piligrimai kryžeiviai“, vad. Gintaras Naudžiūnas.

Patariame atsinešti „Liturginį maldyną”, rožančių.

Kas negalėsite dalyvauti šioje naktinėje Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje, kviečiame pagal galimybes melstis namuose bei solidarizuotis maldai savo parapijose.

Pasiteiravimui: telef.: 8-41-500010; 8-699-87043

Internete: http://www.mmarijosparapija.lt/; nuoroda: Eucharistinė adoracijos naktis

Susisiekimas: iš stotelės „Autobusų stotis“ vykti iki stotelės „Bažnyčia“ autobusais   6,12,17,21,24,29 (bilieto kaina = 1,80 Lt) ir maršrutiniais taksi: 36,42,47,51,54,59 (bilieto kaina = 2,00 Lt).

Kitos planuojamos Eucharistinės adoracijos naktys (EAN) 2013 metais: balandžio 5 – 6 d.;  birželio 7 – 8 d.; rugsėjo 13 – 14 d.;  lapkričio 22 – 23 d.; gruodžio 31 d. – 2014 m. sausio 1d.

Kleb. mons. Vytautas Kadys         Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis