Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Tryliktasis tarptautinis piligriminis žygis iš Kryžių kalno į Šiluvą.

,,Palaminti turintys vargdienio dvasią: jų yra Dangaus Karalystė“ (Mt 5,3)

Rugsėjo 4 d., apie 10.00 val., nepaisydami gręsiančio lietaus, su pakilia nuotaika prie bažnyčios rinkosi mūsų parapijos jaunimas pasiruošęs piligriminiam žygiui, kuriam vadovavo J. E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Prie bažnyčios piligrimus pasitiko parapijos klebonas mons. Vytautas Kadys. Jaunimas rinkosi iš įvairių parapijos mokyklų. Visi susirinkę prie bažnyčios nusipaveikslavo ir išvyko į Kryžių Kalną.

Išvykstančius piligrimus klebonas palaimino ir kelionei įdėjo vaišių.

Dėkojame katalikiškos ,,Sandoros“ progimnazijos jaunimo chorui ir jų vadovei Rolandai Kalakauskienei, kurie dalyvavo (giedojo) Kryžių Kalne Šv. Mišiose. ,,Dainų“ progimnazijos jaunimui bei mokytojai Laisvai Jankauskienei, kurie buvo labai gražiai pasipuošę, ne tik su savo bažnyčios skraistėm, bet ir mokyklos gražiom mėlynom kepuraitėm priešakyje nešdami mokyklos bei Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos vėliavas. Mūsų parapijos jaunimas, piligriminiame žygyje taip pat dalyvavo savanoriais.

Akimirkos iš piligriminio žygio: