Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Vasario mėnuo parapijoje

Vasario 2 d. Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios). Žvakučių procesija prieš sumą 12:20 val.). Visose Šv. Mišiose šventinamos žvakės.

Vasario 3 d. Šv. Blažiejus. Visose Šv. Mišiose laiminamos žvakės Šv. Blažiejaus garbei ir suteikiamas specialus palaiminimas.

Vasario 5 d. Šv. Agota. Visose Šv. Mišiose šventinama duona ir vanduo Šv. Agotos garbei.

Vasario 8 d. Pasaulinė maldos ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis diena.

Vasario 11 d. Lurdo Švč. M. Marija. Pasaulinė ligonių diena. 11 val. Šv. Mišiose melsimės už ligonius , ir kurie norės, suteiksime ligonių patepimo sakramentą.

Vasario 12 d. 18:30 val. kviečiame vyrus bendrai maldai. Šv. Mišios ir susitikimas su Šv. Raštu vyrams. „ Būti vyru ir tapti vyru pagal Dievo planą“.

Vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Sumos metu (12:30 val.) meldžiamės už Tėvynę.

Vasario 22 d. –Šv. Petro, Apaštalo, Sostas.

Vasario 26 d.-Pelenų Diena. 11 val. Šv. Mišiose šventinami ir barstomi pelenai. Velykos balandžio 12 d.

Gavėnioje kryžiaus kelias sekmadieniais 12 h. ir penktadieniais 17:30 h. Graudūs verksmai sumos metu.

EAN-45. Eucharistinė Adoracijos Naktis iš vasario 28 d. penktadienio į vasario 29 d. šeštadienį.

Parapijoje steigiama stalo teniso žaidimo grupės.( vaikų, jaunimo, suaugusiųjų). Registruokitės zakristijoje arba klebonijos raštinėje. 

Esate laukiami.