Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Velykų šviesa 2023

POPIETĘ VELYKŲ ŠVIESA dovanojo:

Šiaulių pučiamųjų orkestras (meno vadovas ir dirigentas Sigitas Vaičiulionis, dirigentas Gediminas Brūzga), Marija Kacilevičiūtė,
Romualdas Juzukonis,
kun. Gintaras Antanas Jonikas,
Ignas Vaišnoras,
Gediminas Brūzga,
Šiaulių katedros choras „Džiaugsmas“ (meno vadovas Romualdas Juzukonis),
eilės skaitė aktorė Nomeda Bėčiūtė.

Labai ačiū!

Kelios akimirkos čia:

Kamilės Mušauskienės nuotraukos:

Artūro Staponkaus nuotraukos: