Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Video: Jubiliejaus Šv. Mišių psalmė

Psalmė iš parapijos jubiliejaus Šv. Mišių, 2023-10-22. Viešpačiui naują giesmę giedokit, giedokite jam visos šalys… Gieda Augustė ir parapijos Sumos choras, fleita – Augustė, vargonai – Andrius. Už video dėkojame Mindaugui Bartkui ir Pravers komanda.