Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Vienuoliktoji Eucharistinė adoracijos naktis birželio 27-os į birželio 28-ąją

KVIEČIAME Į EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ

padėkos intencija

iš 2014 m. birželio 27-os į  birželio 28-ąją

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių g. 57)

 ,,Evangelija atsiliepia į svarbiausius žmogaus poreikius, nes visi esame sukurti tam, ką siūlo Evangelija, – draugystei su Jėzumi ir broliškai meilei.“

 (Pop. Pranciškaus . Enciklika ,,LUMEN  FIDEI‘‘).