Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Visi Šventieji ir Vėlinės

Lapkričio 1 d. (antradienis) – Visi Šventieji.

Šv. Mišios 8 val., 9:30; 11, 12:30 ir 18 val. – iškilmingos Vėlinių Šv. Mišios už mirusius. Po Šv. Mišių – Gedulinė procesija bažnyčioje su penkiomis stotimis už mirusius.

2. Lapkričio 2 d. (trečiadienis) – Maldos už mirusius diena – Vėlinės.

Šv. Mišios 8; 9:30; 11, 12:30 su geduline procesija ir 18 val.

Nuo Lapkričio 1 d. po pietų ir visą Vėlinių oktavą galima pelnyti Visuotinius Atlaidus mirusiųjų naudai, maldingai aplankant kapus.

Vėlinių aštuondienį – lapkričio 1-8 dienomis visos Šv. Mišios aukojamos Jūsų intencijomis už mirusius.

Visi esate laukiami.