Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Šiaulių vyskupo koadjutoriaus Dariaus Trijonio sutikimas

Birželio 29 d., šeštadienį, Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus Katedroje vyko iškilmingas JE Šiaulių vyskupo koadjutoriaus Dariaus Trijonio sutikimas.
Šventėje dalyvavo Lietuvos vyskupai, Šiaulių vyskupijos kunigai bei kunigai svečiai. Šventėje dalvavo ir ypatingas svečias – Armėnų apaštališkosios Bažnyčios vyskupas Baltijos šalims. 12 val. buvo aukojamos šv. Mišios, jų pradžioje pristatyta popiežiaus Pranciškaus bulė.

Palydėkime šią naują vyskupo tarnystę Šiaulių vyskupijoje malda!

Dėkojame Leonui Nekrašui už nuotraukas ir dalinamės keliomis šventės akimirkomis.