Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

18-oji Švč. Sakramento Eucharistinė adoracijos naktis

,, Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!.“ (Mt 11, 27-30).

Šia Evangelijos ištrauka pagal Matą, mūsų bažnyčioje prasidėjo 18-oji Švč. Sakramento Eucharistinė adoracijos naktis.