Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

65-oji Eucharistijos adoracijos naktis

Naktį iš penktadienio į šeštadienį mūsų bažnyčioje vyko 65-oji EUCHARISTIJOS ADORACIJOS NAKTIS. Birželio 16-ąją, penktadienį, buvo Švč. Jėzaus Širdies iškilmė ir pasaulinė maldos už kunigų šventėjimą diena.

21 val. Šv. Mišias aukojo JE vyskupas Eugenijus Bartulis, kartu meldėsi Šiaulių vyskupijos kunigai.

Už įamžintas akimirkas dėkojame Leonui Nekrašui.