Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

67-oji EAN

67-oji Eucharistijos adoracijos naktis. Šv. Mišios 21:00 val., 24:00 ir 5:00 val. ryte.
Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios parapijos klebonas kun. Gintaras Antanas Jonikas – 24:00 val.
Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios parapijos vikaras, kun. Gediminas Kasperavičius – 5:00 val.
Kristaus Karaliaus iškilmė lapkričio 26 d. Šloviname Kristų Karalių! Padėkos intencija už tėvynę Lietuvą.

21 val. Šv. Mišias aukoja Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris kun. Rimantas Žaromskis. Nuotraukos klebono kun. Gintaro