Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Ačiū liturgijos dalyviams!

Šio vakaro AČIŪ skirtas mūsų nuolatiniams liturgijos dalyviams. Didžiulis AČIŪ adoruotojoms, visiems, kurie niekada neatsisako patarnauti liturgijoje, dalyvauti procesijose, nešti kryžių, vėliavas ar atnašas.

Dėkojame mūsų šauniesiems ministrantams, viską žinančiam Vladui, jaunesniems ir vyresniems skaitovams, Augustei už nuostabiai sugiedotą psalmę, fleitos muziką, ačiūūūūū pačiam geriausiam chorui ir jo vadovams.

AČIŪ! Be jūsų viskas būtų ne taip. Švč. Mergelės Marijos globos ir Dievo palaimos jums visiems.

Nuotraukos: Irenos Berštienės ir Leono Nekrašo. Nuotraukose: ministrantai: Denas ir Benas, Monika Plepytė; zakristijonas Vladas Tijūnaitis, vyriausiasis ministrantas Donatas Lučinskas, procesijų organizatoriai: Vilius Kavaliauskas ir Algimantas Pozdniakas.
Skaitinius, visuotinę maldą skaitė: Gintarė Vasiukevičiūtė, Neringa Bartulienė, Violeta Dališanskienė ir Gintautas Morkūnas. Atnašas nešė Laisva ir Viktoras Jankauskai.
Adoruotojos: Ieva Galdikienė, Stasė Čiapaitė, Ona Paukštienė, Aldona Raštokienė, Genovaitė Juciuvienė,
Vida Putrimienė, Stasė Barančiukaitė.