Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Ačiū Šiaulių Dainų muzikos mokyklai!

Labai dėkojame Šiaulių DAINŲ muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestrui ir jo vadovui Anatolijui Kavaliauskiui, dalyvavusiems parapijos 30 metų jubiliejaus šventėje ir Lurdo šventinimo iškilmėse kūrusiems šventinę atmosferą!

Nuotraukos Irenos Berštienės:

Nuotraukos Leono Nekrašo: