Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Advento rekolekcijos

Gruodžio 16-17 d. vakarais vyks mūsų parapijos Advento rekolekcijos.

Gruodžio 16 d., penktadienį, 17 val. rekolekcijos jaunimui.
Vedėjas Bazilionų parapijos klebonas kun. Tomas Ūksas
Bus klausomos išpažintys. Šv. Mišios ir pamokslas 18 val.

Gruodžio 17 d., šeštadienį, 17 val. rekolekcijos suaugusiems.
Vedėjas mons. teol. lic. Aurelijus Žukauskas iš Šiaulių katedros parapijos.
Bus klausomos išpažintys. Šv. Mišios ir pamokslas 18 val.

Rekolekcijos – tai laikotarpis, kai atsitraukiama iš įprastinės veiklos, susitelkiama tik dvasiniam gyvenimui. Toks gilinimasis į save ir savo santykį su Dievu, laiko skyrimas tik dvasiniams dalykams turi senas tradicijas. Jėzus pasitraukė į dykumą melstis ir pasnikauti.

Dievas yra šalia. Žmonės mano, kad Dievas yra toli ir kad negalima jo suprasti. Iš tiesų Dievas yra visada šalia su mumis nors mes to ir nejuntame. Norint tai suvokti reikia laiko, reikia ilgesnio buvimo kartu. Atsitraukimas iš man būdingos aplinkos ir mąstymas, malda, gerėjimasis nuostabia Dievo kūrinija, buvimas tyloje, kontempliacija – tai kelias link jo artumos išgyvenimo.