Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Anapus Saulės

Anapus saulės liepsnoja rytas,
Kur Dievo žemė ir Jo diena.
Kur amžinybėn, viską palikus,
Anapus saulės skrenda siela.

Anapus saulės visi išeisim
Pas Dievą Tėvą į Jo namus.
Į šventą gėrį, į grožį, laimę,
Anapus saulės šventam danguj.

Anapus saulės mes susitiksim
Su pamiltaisiais Žemės keliuos.
Visų Tėvynėj mes pasiliksim
Kai Kristaus meilė mus išvaduos.