Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Antroji šv. Velykų diena

ANTROJI VELYKŲ DIENA! Globok mane, Dieve: prie tavęs aš glaudžiuosi….

† Mt 28, 8–15: Pasakykite mano broliams, kad keliautų į Galilėją: ten jie mane pamatys. Evangeliją skaito ir homilija sako klebonas kun. Gintaras Jonikas.

„Prisikėlęs Viešpatie, prašau, suteik man nuolankumo dovaną, kad aš visada nusigręžčiau nuo savo nuodėmės, nuo puikybės, savo, kaip stabo kulto, o atsigręžčiau į Tave, kuris mane sukūrei dievišką, pašventintą ir amžinybės malone išaukštintą. Jėzau, aš pasitikiu Tavimi!“.