Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Asmeninių įžvalgų pateikimo anketa

Popiežius PRANCIŠKUS į Sinodinį kelią pakvietė ne tik aktyviuosius Katalikų Bažnyčios narius. Bažnyčiai svarbi kiekvieno asmens – net menkai su ja susijusio ar savęs su Bažnyčia netapatinančio – patirtis ir lūkesčiai.

Jei dėl kokių nors priežasčių negalite dalyvauti parapijose vykstančiose diskusijose, savo įžvalgas Sinodinio kelio TEMOMIS (plačiau apie kiekvieną jų: Vademekumas, 5.3PD, 30galite išsakyti FORMOJE. Jūsų nuomonė kitais Bažnyčios gyvenimo klausimais mums taip pat yra labai svarbi.

Anketą rasite čia: https://sinodas.katalikai.lt/lt/anketa/