Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Aštuntoji Eucharistinė adoracijos naktis gruodžio 31-osios į 2014 m. sausio 1-ąją

KVIEČIAME Į EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ
atsiteisimo intencija
iš 2013 m. gruodžio 31-osios į 2014 m. sausio 1-ąją

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje
(Šiauliai, Gegužių g. 57)
„Kiekvienas, kuris yra atviras meilei, jau net to nežinodamas keliauja tiesos link.“
(Pop. Pranciškus, enciklika ,,LUMEN FIDEI“)