Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Atvirų durų diena Vilniaus kunigų seminarijoje

Gegužės 5 d., penktadienį, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia į atvirų durų dieną. Pradžia – 17 val. – šv. Mišios.

Ji skirta ne tik mąstantiems apie kunigystės kelią ar ketinantiems stoti į seminariją, bet visiems norintiems daugiau sužinoti apie kunigo pašaukimą ir pasirengimą kunigystei, būsimųjų kunigų gyvenimą, studijas, kasdienybę, apžiūrėti seminarijos patalpas bei susipažinti su jos istorija.

Atvirų durų dienos programa prasidės 17.00 val. šv. Mišiomis, kurias aukos seminarijoje dirbantys kunigai. Po jų svečiai turės progą apžiūrėti seminariją – ekskursiją po ją ves klierikai, kurie taip pat papasakos apie pasirengimo kunigystei ypatumus, atsakys į svečių klausimus.

Po ekskursijos mąstantieji apie kunigystės kelią galės susitikti su seminarijos vadovybe ir bus detaliau supažindinti su stojimo į seminariją sąlygomis ir reikalavimais.

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos informacija