Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Auksinių vestuvių jubiliejus

Auksinių vestuvių jubiliejaus proga santuokos įžadus mūsų bažnyčioje atnaujino Silvija ir Česlovas. Sveikiname ir džiaugiamės Jūsų laime!

Nuotraukos Irenos Berstienės. Ačiū.