Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Aušros Vartų atlaidai

2018 m. lapkričio 14-22 dienomis Vilniuje vyko tradiciniai Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai.

Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos choras (vadovas Andrius Bartulis), parapijos klebonas teol.lic. Saulius Paliūnas, parapijiečiai dalyvavo lapkričio 16d. atlaiduose, kurie buvo paskirti Šiaulių vyskupijai.

JE Šiaulių vyskupas E.Bartulis vadovavo Šv. Mišioms, o mūsų choras jose giedojo. Maldoje prašėme Marijos globos. Po Šv. Mišių aplankėme Prezidentūrą ir Vilniaus Arkikatedrą.