Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Bažnyčią puoš gyvų augalų paveikslas

Artėjančiai Tėčių dienai pasiruošta! Birželio mėn. mūsų bažnyčią papuoš žolynų paveikslas. Paveiksle vaizduojama širdis simbolizuoja ne tik tėčio meilę. Birželio mėn. skiriamas Švč. Jėzaus širdžiai. Tad kviečiame visus į birželines pamaldas, kurios vyksta kasdien, įprastu laiku prieš vakaro Šv. Mišias, 17:30 val., tik Sutvirtinimo Sakramento teikimo švenčių dienomis (2, 3, 4 d.) ankščiau – 17 val.

Apie paveikslą rekordininką skaitykite:

etaplius.lt
etaplius.lt video
skrastas.lt

„Kodėl širdis – birželio mėnesį mes meldžiamės į Švenčiausiąją Jėzaus širdį, tai yra mūsų tautos religinis paveldas, giedame birželines pamaldas, – sakė G. Jonikas.– Čia yra širdis su išganymo ženklu, su kryžiumi, yra ir vilties ženklas, turime violetinę spalvą – mirusiems, bet viskas Viešpatyje išeina į gera, Dievo planas yra ne mirtis, o prisikėlimas ir gyvenimas.“

Ačiū Pravers komanda