Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Birželio mėn. parapijoje

 • Birželinės pamaldos 17 val.
 • Birželio 6 d. – Devintinės ir  Tėvo diena.
  Šventinami žolynai, laiminame šeimas bei vaikus. Devintinių procesija po sumos.
  Laiminame tėvus. Už mirusius tėvus Šv. Mišios 18 val.
 • Nuo birželio 6 d. iki birželio 13 d. imtinai visose Šv. Mišiose melsimės jūsų aukotojų intencijomis už gyvus ir mirusius tėvus, senelius ir bočius.
 • Birželio 8 d. 18 val. kviečiame vyrus bendrai maldai. Šv. Mišios ir susitikimas su Šv. Raštu vyrams. „Būti vyru ir tapti vyru pagal Dievo planą“.
 • Birželio 11 d. Eucharistinė adoracijos naktis-EAN-53. Pradžia 20 val. Programa
 • Birželio 11 d. Švč. Jėzaus Širdis.
 • Birželio 12 d. Švč. Nekaltoji Švč. M. Marijos Širdis.
 • Birželio 14 d. – Pal. Teofilius Matulionis, vyskupas, kankinys.
 • Birželio 27 d. – Šv. Mišių metu surinktos aukos skiriamos popiežiaus vykdomiems artimo meilės darbams, t. y. Šv. Petro skatikui.
 • Birželio 29 d. – Šv. Petras ir Paulius. Apaštalai.

Esate laukiami.