Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Broliai ir seserys, mieli parapijiečiai!

Broliai ir seserys, mieli parapijiečiai!
Renkame įvairią pagalbą didvyriškiems Ukrainos kariams, žmonėms, kurie lieka ginti ir gyventi savo mylimoje šalyje.
Padėsime ir tiems ukrainiečiams, kurie bėgdami nuo karo atvyksta į mūsų Lietuvą.
Lietuvos vyskupai šį sekmadienį prašo geros valios žmonių aukoti pinigines aukas.
Mūsų parapija turi be galo daug geros širdies, krikščioniško mąstymo ir tiesiog, nuostabių žmonių, kuriems nėra tas pats kas vyksta Ukrainoje, nėra užsidarę savo buities poreikiuose ir yra pasiryžę padėti neteisingo karo niokojamai Ukrainai. Ačiū, kad Dievas gyvena jūsų sielose!
SLAVA UKRAJINI!